BASIN AÇIKLAMASI!

Cavid Memmedli 19/07/2012

Dağlık Karabağ\'da yapılan uydurma cumhurbaşkanlığı seçimlerini KINIYORUZ!

1800’lü yılların başlarından itibaren Azerbaycan Türklerinin Topraklarına göz dikenler ve Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgeleri kendi isteklerince paylaşanlar, bugün Azerbaycan Cumhuriyetinin ayrılmaz parçası olan ve ermenilerce işğal edilmiş topraklarda haysiyetsizce yapılanlara göz yummaktalar. Azerbaycan’ı parçalama siyaseti 1828 yılında yapılan Türkmençay anlaşmasıyla başladı ve Azerbaycan’ın Kuzeyi Rusyaya ve Güneyi İrana verilmek üzere 2’ye bölündü. 1920 yılında Sovyet Rusyasının işğaline uğrayan Kuzey Azerbaycan artık Sovyet Azerbaycanı olarak adlanmaya başladı ve Azerbaycan toprakları, ulu Türk yurdu olan Borçalı, İrevan, Gökçe, Zengezur bölgeleri birilerine peşkeş çekilmeye başladı. 1947-1953 yılları arasında 26 bin km2 toprağımız ermenistan devletine verildi ve soydaşlarımız, (benim ailemde olmak üzere) yurtlarından Azerbaycan’ın iç kısımlarına sürgün edildiler. Bu tarihten sonra daha fazla toprak iddiası ve büyük ermenistan hayaliyle yaşayan ermeniler Azerbaycan’ın kalbi ve çok eski Türk yerleşim yerlerinden olan Dağlık Karabağ bölgesine göç ettirilmeye başladılar. Nitekim bu göçlerin ve yerleşimlerin sonucu olarak 1988 senesinde Dağlık Karabağı işgal politikasını başlattılar. Bu işgal sonrası sadece Dağlık Karabağ değil aynı zamanda Dağlık Karabağ’ın etrafındaki 11 il daha işgale ve katliama maruz kaldı. Azerbaycan’ın tarihi yerleşim yerlerinden olan Dağlık Karabağ’da kültürel miraslar talan edildi, yakılıp yıkıldı, 1 milyon Azerbaycan Türkü sürgüne maruz bırakıldı ve 26 Şubat 1992’de bir çoklarının da bildiği ama ne yazık ki görmezden geldiği HOCALI SOYKIRIMI yaşandı. Yaklaşık 20 yıldır Azerbaycan topraklarının %20 si işgal altındadır ve 1 milyonu aşkın Azerbaycan Türkü mülteci olarak yaşamaktadır, ancak ermeni lobilerinin ve onların destekçilerinin yürüttüğü Türk düşmanlığı devam etmektedir. Bugün sadece Karabağ’da değil, Türkmen yurdu Kerkük’de, Uygur Türklerinin ana vatanı Doğu Türkistan’da, 35 milyon Azerbaycan Türkünün yaşadığı Güney Azerbaycanda Türklere ve Türklüğe karşı mezalim devam etmektedir. Ancak ne yazıktır ki Uluslar arası İnsan Hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu Asamblesi Konseyi gibi saygın kurum ve kuruluşlar bunları görmezden gelmektedir.

Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi 822, 884 sayılı kararlarla Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü savunmuş ve ermenilerin Dağlık Karabağı ve etraf illerinin işgali siyasetine son vermeleri gerektiğini kabul etmiştir. Ancak BMT ve ATET’in Minsk grubunun almış olduğu kararlara aldırmaksızın ermeniler Dağlık Karabağ’ın ve etraf illerin işgalini devam ettirmekte, hatta bu gün tüm yasalara aykırı bir şekilde işgal topraklarda uydurma Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlemektedirler. Türkiye Cumhuriyetinin ve birçok ülkelerin Dış ilişkiler Bakanlıkları Azerbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını vurgulamış ve bu girişimin ulusal hukuka aykırı olduğunu dile getirmişlerdir.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ermenilerin Dağlık Karabağ ve etraf illerin işgalinden vazgeçmesini vurguluyor, Dağlık Karabağ’da yapılan uydurma cumhurbaşkanlığı seçimlerini şiddetle KINIYORUZ!!!  

Saygılarımla,

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı, Uzm. Ecz. Cavid AYDIN