Güney Azerbaycanda Yaşanan Deprem

Cavid Memmedli 13/08/2012

Güney Azərbaycanın Qaradağ bölgəsində meydana gələn zəlzələ, ardından da böyük nisbətdə insani və maddi fəlakətə qarşı İran dövlətinin həm mediya həmdə yardım qonusunda duyarsız və umarsız davranmasını, iranın Ankara Böyükelçiliyi önündə protesto edəcəyik.

Güney Azərbaycanın Qaradağ bölgəsində meydana gələn zəlzələ, ardından da böyük nisbətdə insani və maddi fəlakətə qarşı İran dövlətinin həm mediya həmdə yardım qonusunda duyarsız və umarsız davranmasını, iranın Ankara Böyükelçiliyi önündə protesto edəcəyik.
Sözü keçən bölgə zəlzələ bölgəsi olmadığına rəğmən meydana gələn bu zəlzələ özü özlüyündə ibham yeri olsa da İran adlanan ölkən...

in hakimiyəti bu ana qədər zəlzələnin cani xəsarətləri ilə bağlı xəbərləri yaymamaqda və bu fəlakətin cüziyatını nədənsə gözardı etməyə çalışmaqdadır.
Bir halda ki görgü tanıqlarına görə minlər ilə insanımızın ölümü söylənilməkdədir, İran hakimiyəti öz xarici siyasətlərini bağlayan xəbərləri ardıcıl olaraq mediyalarından yaymaqdadır (Suriyə, Quds və..)
Hüquqi olaraq bu millətin qəyyimi və cavabdehi sayılan İran hakimiyətinin bu çirkin və qeyri insani əməlini şiddətlə qınayırıq.
Ayrıca dünyanın hər hansı ölkəsində yaşayan Azərbaycanlı varsa əgər, söz qonusu ölkələrdə bir araya gəlmələrini və Güney Azərbaycanın məzlum səsini hayxırmaqlarını önəmlə tələb edirik.
Zaman: Çarşamba günü 15_08_2012 saat 11:00
Toplanma yeri: Kuğulu Park
Türkiyədə yaşayan Güney Azərbaycan milli fə'allar
Devamını Gör