İnsan Olmak!

Cavid Memmedli 23/08/2013

İnsanı diğer canlılardan farklı kılan insan olarak doğmasıdır.

İnsan olarak doğmak, insan olmak için yeterli midir?

İnsan olarak doğmak, Allah’ın lütfu; insan olmak ise görevimizdir, kendimize ve topluma karşı olan sorumluluğumuzdur.

Önemli olan “İnsan doğmak” değil, “İnsan olmak”’tır.

İnsan olmak ne demektir?

İnsan olmak bana göre insan olduğunun ve bunun anlamının kavranmasıyla başlar. İnsan olarak doğan kişi aklını, zekâsını kullanarak sevgi, saygı, dostluk duyguları içerisinde, hoşgörü ve vicdan sahibi ise insan olur. İnsan, kendisi için çevresinden beklentilerinin yerine gelmesinde, ben olsaydım ne yapardım? Diye sorgulama yaptığı, kendisini diğer insanların, diğer varlıkların yerine koyabildiği sürece insan olma yolunda olur.

İnsan, toplumda kendisine yapılmasını uygun görmediği, onaylamadığı davranışları başkalarına yapmadığı, yalan söylemediği, insanlarla alay etmediği, bencil, kindar, kıskanç, yıkıcı olmadığı sürece insan olma yolundadır.

Sosyal yaşamda toplumsal kuralları tanıdığı, insan haklarını saygılı olduğu, toplumda dayanışmayı, paylaşmayı bildiği, severek, düşünerek, inanarak yaşadığı ölçüde insan olmayı başarmıştır. İnsan olmak; doğaya hakim olmak değil, doğayla uyum içinde yaşayabilmek demektir.

İnsan olma özelliği gelecek nesle bırakacağımız en büyük mirastır. Genç kuşak insan olmayı aile büyüklerinden, yakın çevresinden, yaşadığı ülkesinden öğrenmektedir. Günümüzde insan olmayı, insan olarak kalmayı başarmak çok büyük bir erdemliliktir.

İnsanlık tanımı içerisinde; İnsanın insana hükmetmemesi,  ezmemesi, insan onurunu koruması,  başka insanların fikirlerine saygılı olması, kendi fikirlerini zorla kabul ettirmeye çalışmaması yer almaktadır.  İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yer almaktadır.

Bir toplumunda eğitim sistemi, ekonomi, insan haklarına saygı, geçim koşulları yeterli düzeyde değilse “İnsan Olma” özelliği ne kadar korunabilir?

Ahmet Selçuk İlkan’ın dörtlüklerinde “İnsan olmak kolay değil” ifadesini görüyoruz.

Yüreğinde sevgi yoksa

Gözlerinde şefkat yoksa

Dünyalar da senin olsa

İnsan olmak kolay değil!

 

Neler gördük bu dünyada

Neler verdik bu uğurda

Sultan olmak kolaydı da

İnsan olmak kolay değil!

 

Hz.Mevlana’nın sözlerinde “İnsan”ı görelim.

“İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır.”  

“İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır.” 

“İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar.” 

“İnsanın kendiyle yüzleşmeye yüzü yoksa başkalarının hatalarıyla oynar durur.”

Ozan kaleminden “Ben İnsanım” ne demek olduğunu görelim. 

BEN İNSANIM

Ben insanım her özellik bende var

Ben hak parçasıyım nişan bendedir

Ben mükemmel varlık zerreme kadar

Ben hikmet deryası umman bendedir

 

Ben insanım yaratanın kuluyum

Ben sevdayım muhabbetin yoluyum

Ben aşk ile ağzına dek doluyum

Ben Leyla olmuşum canan bendedir

 

Ben insanım canlılara oldum taç

Ben bazı tok gezdim kimi zaman aç

Ben dertlere derman naçara ilaç

Ben Lokman hekimim derman bendedir

 

Ben insanım hem doğruldum hem saptım

Ben inandım mutlak hakime taptım

Ben zekâlı varlık icatlar yaptım

Ben akıl doluyum izan bendedir


Ben insanım DÜNDAR izini sürdüm

Ben dost ipliğiyle gönlümü ördüm

Ben acılar çektim zulümler gördüm

Ben can Hüseyin’im Hasan bendedir

(Âşık Dündar )


Yazan: Songül Dündar