Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu

Cavid Memmedli 19/10/2013

23-25 Ekim 2013 tarihinde Osmangazi Üniversitesinde çok sayıda Azerbaycanlı Tarihçilerimizin de katılacağı  \"Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu\" yapılacaktır.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak Sempozyuma katılacak olan çok Değerli Tarihçilerimizi daha sonra sizlere bilgi vereceğimiz tarih ve saatte Derneğimizde misafir edeceğiz. Ancak hem Türkiye - Azerbaycan tarihi bağlarını daha iyi anlamak, hem de Değerli Tarihçilerimizin yanında olarak onlara destek olmak amacıyla, Sempozyumun Azerbaycan\'la ve Tarihçilerimizle ilgili olan tarih ve saatlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sempozyumun tam ve eksiksiz programını Osmangazi Üniversitesinden edinebilirsiniz. Tüm dernek üyelerimizi ve soydaşlarımızı Sempozyuma bekliyoruz.
 

*23 EKİM 2013 / III NUMARALI SALON / I. OTURUM

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Osman KÖKSAL

 

10:40 - 11:00 - Prof. Dr. Cemil HASANLI; Sovyet Rusyası’nın Ankara Büyükelçiliği Raporlarında Mustafa Kemal Paşa (1920-1923)/ Mustafa Kemal Paşa in the Reports of Soviet Russian Embassy in Ankara (1920-1923)

 

11:20 - 11:40 - Yrd. Doç. Dr. Kemale ELEKBEROVA; Kurulduğu İlk Yıllarda Azerbaycan’da Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk, Kemalizm: Hayal Kırıklıkları ve Çelişkiler / Turkish Republic in Azerbaijan, in Its Early Years, and Mustafa Kemal Atatürk, and Kemalism: Dissappointments and Contradictions

 

*23 EKİM 2013 / IV NUMARALI SALON / I.OTURUM

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ

 

11:00 - 11:20 - Prof. Dr. Betül ASLAN; TBMM Hükümetinin İlk Diplomatik Temsilciliği Ve Faaliyetleri: Memduh Şevket (Esendal) Bey’in Bakü Temsilciliği / The First Diplomatic Representation of Turkish Grand National Assembly and Its Activities: Baku Representation of Memduh Şevket

 

11:20 - 11:40 - Prof. Dr. Musa QASIMLI; Kars Konferansı’ndan Önce Türkiye’nin Güney Kafkasya Cumhuriyetleri Politikasına Sovyet Rusya’nın Yaklaşımı (Azerbaycan ve Rusya Arşiv Belgeleri Işığında) / Soviet Russian Approach to Turkish Policy on the Southern Caucasian Republics Before the Conference at Kars (In the Light of Archival Documents of Azerbaijan and Russia)

 

*24 EKİM 2013 / IV NUMARALI SALON / IV. OTURUM

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Kenan OLGUN

 

09:20 - 09:40 - Doç. Dr. Tohid MELİKZADE; İran’ın Resmî Belgelerine Göre Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu / The Establishment of the Turkish Republic According to the Official Documents of Iran

 

*24 EKİM 2013 / IV NUMARALI SALON / V. OTURUM

Oturum Başkanı : Yrd. Doç.Dr. Cezmi KARASU

 

11:40 - 12:00 - Prof. Dr. Adalet TAHİRZADE; Türkiye Ordusunun İki Azerbaycanlı Generali / Two Azerbaijani Generals of Turkish Army

 

*24 EKİM 2013 / IV NUMARALI SALON / VI. OTURUM

Oturum Başkanı : Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA

 

14:20 - 14:40 - Prof. Dr. Tofig MUSTAFAZADE; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulduğu Sırada Türkiye-Azerbaycan İlişkileri / Turkish Azerbaijani Relations When the Republic of Turkey was Founded

 

*24 EKİM 2013 / V NUMARALI SALON / VI. OTURUM

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Yavuz UNAT

 

14:00 - 14:20 - Prof. Dr. Yagub MAHMUDOV; Azerbaycan Tarihinin Kurucu ilham dönemi / Founder Inspiration Period of History of Azerbaijan

 

14:20 - 14:40 - Doç. Dr. Sevinç ALİYEVA; Kuzey Kafkasya’da ve Azerbaycan’da Milli Kurtuluş Mücadelesi ve Türk Dış Politikası (1918-1920) / The National Struggle in North Caucasia and in Azerbaijan and the Turkish Foreign Policy (1918-1920)

 

14:40 - 15:00 - Prof. Dr. Ilgar NİFTALİYEV; Ermenistan Azerbaycan Arazi Munakaşasında Ankara Hükümetinin Mevkii (1920-1921) / Position of Turkish Government in the Dispute Between Azerbaijan and Armenia (1920-1921)

 

15:00 - 15:20 - Kamran İSMAYİLOV; Azerbaycan’da Cumhuriyet Kuruculuğu-Türkiye Amili / Establishing Republic in Azerbaijan Turkey as Model

 

*24 EKİM 2013 / III NUMARALI SALON / VII. OTURUM

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Yagub MAHMUDOV

 

16:00 - 16:20 - Dr. Natig MEMMEDZADE; Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikasında Dağlık Karabağ Sorunu / The Mountainous Karabakh Question in the Foreign Policies of Azerbaijan Republic and Turkish Republic

 

16:20 - 16:40 - Prof. Dr. Cebi BEHRAMOV; Hazar Petrolü ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Stratejik İşbirliğinin Temel Yönleri / The Basic Dimensions of Strategical Cooperation Between Azerbaijan Republic and the Turkish Republic, and Caspian Oil

 

16:40 - 17:00 - Dr. Güntekin NECEFLİ; Azerbaycan Cumhuriyeti-Türkiye Cumhuriyeti Karşılıklı Arşiv İlişkileri (1991-2013) / The Mutual Archival Relations Between Azerbaijan Republic-Turkish Republic (1991-2012)

 

17:00 - 17:20 - Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA; Haydar Aliyev ve Azerbaycan-Türkiye İlişkileri, Tarih Alanında Bu İlişkilerin Geleceği: Perspektifler ve Öneriler / Haydar Aliyev and Azerbaijan-Turkey Relations Future of These Relations As Respect to History: Perspectives and Suggestions