9 Kasım - Bayrak Günü!

Cavid Memmedli 09/11/2013

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Yönetim Kurulu olarak başta Dernek üyelerimiz olmak üzere tüm Azerbaycan halkını 9 Kasım Bayrak günü nedeniyle kutlar ve "Bir kere yükselen Bayrak bir daha yere inmez" diyoruz.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet nesnelerinden, devletçilik simgelerinden biri onun Milli Bayrağı – yani devlet bayrağıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bayrağı Azerbaycan Devleti’nin egemenliğinin simgesidir. Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrağı 9 Kasım 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti tarafından resmi kararla onaylanmış ve 1991 yılında tekrar bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan Cumhuriyetinde kullanılmaya başlanmıştır.

Azerbaycan bağımsızlığının ideologlarından olan Ali Bey Hüseyinzade bayrağın üç renkli olması fikrini ilk gündeme getiren kişidir.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet bayrağı eşit üç yatay şeritten oluşmuştur.  Üst şerit gök mavisi renginde,   orta şerit kırmızı, alt bölümdeki şerit ise yeşil renktedir. Bayrağın her iki yüzünde, kırmızı zemin üzerinde,   beyaz renkte sağa bakan bir hilal ve sekiz kollu bir yıldız   bulunmaktadır.  Bayrağın eninin boyuna oranı 1:2 'dir. 

Bayraktaki; Gök Mavisi - Azerbaycan halkının Türk kökenli olduğunu vurgular, mavi renk Türkçülük düşüncesiyle ilgilidir. Türklerin gök rengine ağırlık vermesi ile ilgili çeşitli açıklamalar da mevcuttur. Ortaçağ'da Müslüman olan, Türkçe konuşan halkların yaşadığı bölgelerde sayısız eski anıt da yapılmış ve bu yapıların çoğu gök mavisi renginde olmuştur. Bu bakımdan gök mavisi, sembolik bir anlam taşır. Gök mavisi 13. yüzyılda İlhanlılar döneminin azametini, onların zafer seferlerini yansıtır.

Kırmızı - uygarlığı temsil ederek modern bir toplum kurmak, demokrasiyi geliştirmek, kısacası çağdaşlaşmayı, gelişmeye olan eğilimi belirtir. 18. yüzyılın sonlarında Fransız Burjuva Devrimi’nden sonra kapitalizmin gelişmesi anlamında Avrupa ülkelerinde büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Aynı dönemde işçi sınıfının kapitalist sisteme karşı mücadelesi başlamıştır. Bu yıllarda kırmızı renk Avrupa'nın simgesine dönüşür.

Yeşil - İslam uygarlığına, İslam dinine aidiyeti belirtir. 

Azerbaycan bayrağının üç rengi: Türk milli kültürünün, Müslüman uygarlığının ve modern Avrupa demokratik esaslarının simgesidir.

Kırmızı zemin üzerinde bir hilal ve sekiz köşeli bir yıldızın tasviri bulunmaktadır. Tarihçilere göre, Halk Cumhuriyeti tarafından üç renkli bayrak devlet bayrağı olarak kabul edildiğinde, renklerin neyi ifade ettiği açıklansa da hilal ve sekiz kollu yıldızın anlamları açıklanmamıştır. Bayrağın üzerindeki hilal ve sekiz kollu yıldızın anlamları konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bayrağın üzerindeki hilal Türk halklarının sembolüdür. Sekiz kollu yıldızın anlamına gelince bu, "Azerbaycan" kelimesinin eski alfabede yazılışıyla ilintilidir.   Öyle ki, eski alfabede "Azerbaycan" kelimesi sekiz harfle yazılır. Diğer bir görüşe göre tarihte sekiz kollu yıldızın anlamı şöyle açıklanmaktadır: Türkçülük, İslam, Çağdaşlık, Devletçilik, Demokratiklik, Eşitlik, Azerbaycanlılık ve Uygarlık. Azerbaycan bayrağındaki yıldıza dair diğer bir düşünce de Azerbaycan mimarisinde de yaygın olarak kullanılan sekiz kollu yıldızın sekiz Türk halkının simgesi olmasıdır.