TÜRKVİZYON Şarkı Yarışması

Cavid Memmedli 19/12/2013

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak Türkvizyon Şarkı Yarışmasını tüm Türk Dünyasının başarısı ve kazancı olarak görüyoruz. İlk kez Eskişehir'de yapılacak olan Türkvizyon şarkı yarışmasında kalbimizin sesi ve gönüllerimizin şampiyonu ana Vatan - AZERBAYCAN'dır.

Türkvizyon Şarkı Yarışmasının amacı, Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Müzik kültürünü, dilini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırarak ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kalıcı kılmak amacıyla Türksoy'un almış olduğu bu misyon üzerinde kültürel ve sanatsal etkinlikler yaparak, kültürel birliği ve dayanışmayı sağlamaya çalışmak Türk dünyası barışına, uygarlığına ve sanata katkıda bulunmaktır.

Türk kültürünün sevgi, hoşgörü ve akılcılık ilkelerine dayandığının bilinci içinde, Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesine, yaygınlaştırılmasına çalışmak, bu yolda uygarlığa, Türk dünya barışına ve insan haklarına hizmet etmektir.

Türk dünyası halklarının ortak geçmişini, tarihini, dil ve edebiyatını, kültür ve sanatını bir bütün halinde ele alarak güçlendirmektir.

Ulusal tarihi, ana dili, edebiyatı, kültür ve sanatı, gelenek ve görenekleri gelecek kuşaklara aktarmak için ortam hazırlamaktır.

Uluslararası ilişkilerde yeni dengelerin kurulmasını göz önüne alarak, bölge ve Türk dünyası çapında yeni kültürel yapılaşmayı desteklemek amacıyla planlanan büyük bir müzik yarısmaşı düzenlemektir.

Bu yarışma her yıl Türksoy tarafından belirlenen kültür başkentlerinde planlanarak gerçekleştirilecektir.

İlki Eskişehir'de yapılacak olan 2013 Türkvizyon Şarkı Yarışmasının Yarı Finali 19 Aralık Perşembe günü Saat - 18:30'da, Final ise 21 Aralık Cumartesi günü Saat - 18:30'da İki Eylül Kampüsü BESYO Kapalı salonunda yapılacaktır.