Makale Yarışması

Cavid Memmedli 01/03/2014

Azerbaycan Cumhuriyeti Vergiler Bakanlığı "Vergilendirmede modern yönelimler: dünya deneyimi ve Azerbaycan" konulu makale yarışması düzenlemektedir.

MİLLİ LİDER HAYDAR ALİYEVİN DOĞUMUNUN 91. YILI ANISINA

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Vergiler Bakanlığı

Azerbaycan’ın Vergi Dergisi

 

YÜKSEK LİSANS (MASTR) ÖĞRENCİLERİ ARASINDA

ULUSLARARASI MAKALE YARIŞMASI

 

DUYURU

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Vergiler Bakanlığı’nın “Azerbaycan’ın Vergi Dergisi” yüksek lisans (mastr) öğrencileri arasında Milli Lider Haydar Aliyevin doğumunun 91. Yılı anısına “Vergilendirmede modern yönelimler: dünya deneyimi ve Azerbaycan konulu makale yarışması düzenlemektedir.

 

Yarışmaya sunulacak makalelerin konuları aşağıdaki alanlardan birisine uygun olması gerekmektedir:

1.      Modern vergi reformları ve temel sonuçları

2.      Vergi idaresinin geliştirilmesi konusunda modern mekanizmalar

3.      Vergi sistemlerinde elektronik hizmetlerin uygulanması

 

Yarışmayı kazananlar aşağıdaki şekilde ödüllendirileceklerdir:

I. Yer – 1000 Manat (yaklaşık 1300 $)

II. Yer – 500 Manat (yaklaşık 650 $ )

III. Yer (3 makale için) – 300 Manat (yaklaşık 400 $)

Motive edici ödüller

 

Makalelerin bilimsel uslupta yazılması, güncel konuları kapsaması ve özgün olması gerekmektedir.

Makeleler A4 kağıtında Times New Roman -14 punto, 1.5 satır aralığı ve 30 sayfayı aşmayacak şekilde düzenlenmelidir.

Makelelerin içeriğinin birbiri ardına “Özet”, “Giriş”, “Esas kısım”, “Sonuç ve öneriler” ve “Kaynakça”dan ibaret olması gerekir.

Makalenin “Özet” kısmında araştırmanın amacı, metodolojisi, sonuçları, sınırlılığı, pratik önemi, özgünlüğü ve bilimsel yeniliğinin yer alması gerekmektedir.

Makaleler mali konularda çalışan ünlü akademisyenler ve uzmanlardan oluşturulmuş hakem kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak ve bu değerlendirme sonuçlarına dayanarak yarışmanın Organizasyon Komitesi tarafından oybirliği ile 1, 2 ve 3. Yere layık görülmüş makeleler tesbit edilerek duyurulacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyen yüksek lisans (mastr) öğrencileri yukarıda belirtilen standartlarda düzenledikleri makalelerini doldurdukları “Yazar Form’u” ile birlikte 30 Nisan 2014 tarihindek “Azerbaycan’ın Vergi Dergisi” ofisine (Bakü, L. Landau Cad. 16, Vergiler Bakanlığı’nın Merkez Binası) posta veya e-posta ([email protected], [email protected][email protected]) aracılığıya gönderebilirler.

Yarışma sonuçları 22 Mayıs 2014 tarihinde Bakü’de düzenlenecek ödül töreniyle kamuoyuna açıklanacaktır. 

Yarışmayı yurtdışından kazanan öğrencilerin kendilerinin ve danışman hocalarının ödül törenine katılımıyla ilgili tüm masraflarını “Azerbaycanın Vergi Dergisi” karşılayacaktır.

 

Ek bilgi için:

Tel: (+99412) 403 88 56, (+99412) 403 87 87.
 

YAZAR FORMU

 

Ülke

 

Adı, soyadı

 

Doğum tarihi

 

Üniversite

 

Bölüm

 

Sınıf

 

Danışman

 

Makalenin konusu

 

Adres

 

Telefon

 

E-posta

 

 

 

Not: Makale gönderecek arkadaşlar [email protected] mailine mail atarak "Yazar Formu" isteyebilirler.