KAMUOYUNA DUYURULUR!

Cavid Memmedli 26/04/2014

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak açlık grevi yapan Güney Azerbaycanlı Soydaşlarımızın kendi sağlık ve sıhhatleri için bu eylemden vazgeçmelerini, İran hükumetinin Azerbaycan Türklerine karşı uyguladıkları baskı ve işkencelere son vermelerini talep ediyoruz!

Saygıdeğer Eskişehir halkı, eğer bu gün sizden Türkiye’den sonra ikinci en kalabalık Türk nüfusu nerede yaşıyor diye sorarsak yanıtınız ne olur acaba?! Muhtemelen anayurt orta Asya’da Türk Cumhuriyetlerinden biri aklınıza gelecektir. Oysaki bu kadar uzaklara gitmeye gerek yoktur. Güney Azerbaycan’ı hiç duydunuz mu?! Ya da şöyle diyelim, şuan İran adı ile bilinen ülkenin sınırları içerisinde yaşayan Türk’leri hiç duydunuz mu? Evet, 75 Milyonluk İran nüfusunun tahmini istatistiğe göre 35-40 Milyonunu Türkler oluşturuyor. Bilinmesi gerekir ki İran platosu adlanan coğrafik bölge bin yıldan fazla farklı Türk boylarının egemenlik ve uygarlık alanı olduğundan dolayı (Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlılar, İlhanlılar, İldenizliler, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safeviler, Avşarlar, Kaçarlar) bu kadar yüksek oranlarda bir Türk nüfusunun varlığı da normaldir. Ne var ki 1924’te bir darbe sonucu yönetimden devrilen son Türk hanedanı Kaçarlar ve ardından kurulan anti Türk Pehleviler rejiminin birincil politikası Türkleri yok etmek ve ülkede tek dil ve tek ırka dayanan fars (pers) milletini kurmak olmuştur. Ve gün o gündür süregelen Türk karşıtı yönetimlerce (Pehlevi, İran İslam Cumhuriyeti)  ağır baskılar, asimilasyon ve sömürü politikalara maruz kalarak öyle bir boğunuk duruma düşmüşler ki seslerini kardeş ülke Türkiye’ye bile duyuramamışlardı. Bu gün 35-40 milyonluk, başka bir ifade ile ülkenin yarıdan çoğunu oluşturan bir halk, ana dilde eğitim, Televizyon, Gazete ve bunlar gibi ilkin haklardan mahrum bırakılmakta ve hakim güç tarafından sürekli aşağılanmaktadır. Hukuk kurallarına ve Birleşmiş milletler insan hakları genel bildirgesine dayanarak sivil girişimlerle bu hakları talep eden İran’daki Türklerin aydınları şiddetle bastırılır ve uzun süreli hapis cezalarına çarptırılıyorlar. Farklı zaman içerisinde onlarca ve yüzlerce Güney Azerbaycan Türk’ü uzun hapis cezalarıyla İran’ın hapishanelerinde işkencelere tabi tutulmaktadır. Dünyanın belki de en korkunç hapishanelerinden biri olan İran’ın Evin hapishanesi kaç gün önce güvenlik ve istihbarat güçlerinin baskınına sahne olmuş ve orada sırayla sekiz ve yedi yıl hapis cezalarını çekmek üzere tutulan Sait Metinpur ve İsmail Berzger adlı iki Güney Azerbaycan Türk’ü ağır yaralanmıştır. Bunun üzerine yaşanan vahşeti protesto etmek için bu iki soydaşımız açlık grevi başlatmışlardır. Aynı zamanda İran’daki Türklerin haklarını yasal yollarla talep etme arayışı çerçevesinde parti kurma başvurusunda bulundukları için tutuklanan Yürüş Mehralibeyli adlı soydaşımız ve onun dört diğer arkadaşı da dokuzar yıl hapis cezasına çarptırılarak Tebriz hapishanesinde tutuluyorlar. Kötü hapishane koşulları ve üzerlerine olan ağır baskıları protesto etmek için Yürüş Mehralibeyli de açlık grevini başlatmıştır.

Değerli Eskişehir halkı biz Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak bu bildiriyi yayımlamaktan amacımız sadece İran’da ki Türklerin (Güney Azerbaycan) acı durumunu azcık ta olsa size yansıta bilmek ve bilgilendirmekti.