Uluslararası Afiş Yarışması

Cavid Memmedli 01/10/2014

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "Herkes Uyurken: Anadolu'dan Kafkasya'ya Ermeni Zulmü Uluslararası Afiş Yarışması" için başvurular 08.10.2014 tarihinde başlayacaktır.

Türkler tarih sahnesine çıktıkları çok eski çağlardan itibaren yeryüzünün çeşitli coğrafyalarında büyük devletler kurmuş, büyük medeniyetler yaratmışlardır. Siyasi ve askeri alanda elde ettikleri başarılarının, savaşçı, imar edici kimliklerinin yanında Türkler, hakim oldukları topraklarda yaşayan halklara hoşgörülü yaklaşımları ile de dikkat çekmişlerdir.

Romalılar, Persler ve Bizanslılar tarafından Anadolu'nun bir yerinden diğerine sürülen, savaşlara itilen ve çoğu kez üçüncü sınıf vatandaş muamelesi gören Ermeniler ise, Anadoluyu kendilerine vatan edinen Türklerin adil, insani, hoşgörülü, birleştirici anlayış ve inancından kaynaklanan yönetim biçimi ile nefes alabilmişler huzurlu bir hayatın parçası olabilmişlerdir.

Ermeniler 11. ve 14. yüzyıllar arasında Selçuklu Türklerinin hakimiyetinde, onların insanca yaşama hakkına saygılı bir yönetim anlayışı içerisinde varlık göstermiş, bu anlayış Anadolu’da Selçuklu Devletinin yerine doğan bir başka Türk Devleti olan Osmanlı egemenliğinde de devam etmiştir.

15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminde ise, Ermenilere din ve vicdan hürriyeti en üst düzeyde verilmiş, Ermeni cemaati için dini ve sosyal faaliyetlerini yönetmek üzere Ermeni Patrikliği kurulmuştur.  Sözü edilen tarihlerden başlayarak Türklerle birlikte yaşadıkları topraklarda 19. yüzyılın sonuna kadar uzanan süre “Ermenilerin Altın Çağı” olarak tarihe geçmiştir.

Bu durum Osmanlı Devletinin zayıflamaya başladığı dönemlere kadar devlete bağlı, milletle sorunsuz "millet-i sadıka" olarak kabul edilen Ermenilerin, bazı Batılı Devletlerin yönlendirmesiyle başlattıkları isyan hareketleri ile sona ermiştir.

Bin yıldır refah içinde yaşadıkları ülkeyi parçalamaya çalışan Ermeniler 1. Dünya Savaşı sırasında ülkeyi işgal eden doğu Anadolu’da Rus, güneyde Fransız ve İngiliz ordularına destek olurlar. Zeytun ve Musa Dağı başta olmak üzere Anadolu’nun pek çok yerinde yeni ayaklanmalar başlatır, cepheye gönderilen mühimmat ve yiyecek konvoylarına saldırırlar. Osmanlı Hükümeti, ordusuna herhangi bir şekilde zarar verecek eylemleri engellemek amacıyla Van, Muş, Bitlis, Çatak ve Erzurum başta olmak üzere isyan bölgesinde yaşayan Ermenilerin bu illerden boşaltılmaları kararını alır. İstanbul, Edirne, Kastamonu, İzmir ve Antalya'da yaşayan Ermeniler ise bu karardan muaftır. Buna göre Ermenilerin Irak’taki Musul kentine göç etmeleri planlanır. Karar ülkenin sadece Kafkas, İran ve Sina cephelerinin güvenlik hattını oluşturan bölgelerindeki Ermenilerin savaş alanı dışına çıkarılması ile ilgilidir. Amaç asla Ermenileri yok etmek değildir, amaç devlet güvenliğini sağlamak ve onları da korumaktır.

Belgelerden Devletin, Ermenilerin yolculuk süresince bakımları için vilayetlere para yollandığı, onlar için fırınlar açıldığı, yabancı yardım kuruluşlarının yardımına müsaade edildiği, savaşın bütün şiddetiyle ağırlığını hissettirdiği bu süreçte Osmanlı kuvvetlerine, çeşitli saldırılara karşı Ermenilerin korunması için emir verildiği anlaşılmaktadır.

Ne yazıktır ki savaş sırasında isyan eden, kargaşa çıkaran bu halkın yani Ermenilerin özellikle 1915 yılında Musul bölgesine gidişleri sırasında uğradıkları saldırılarda yaşanan ölümler, ön yargıyla hareket eden devlet ve gruplar tarafından abartılarak gerçeklerle ilgisiz, siyasi amaçlarına uygun bir şekilde ifade edilmiştir. 1 milyon Ermeni'nin öldüğü yönündeki iddialara karşılık tarihi belgeler bu sayının 50 bin civarında olduğunu ortaya koymaktadır. Meydana gelen ölüm olaylarına bulaşıcı hastalıklar ve açlık sebep olurken, asıl Ermeni kayıplarının Osmanlı-Rus savaşı sırasında savaştan dolayı Rusya tarafına kaçan Ermeniler arasında yaşandığı görülmekte, aynı dönemde, benzer olaylarda, 2 milyon civarında Müslümanın öldüğü arşiv kayıtlarında geçmektedir.

Birinci Dünya Savaşının asıl mağdurları Ermeniler tarafından katliama soykırıma uğrayan Türklerdir. Daha seferberliğin başlangıcında, Türk birliklerine karşı saldırıya geçen Ermeni çeteleri, Türk köylerine baskınlar düzenlemek suretiyle sivil halka büyük zararlar vermişlerdir. Ermeni isyan ve katliamları sırasında katledilen Türklerin sayısı belgelere göre 523 bin 955 tir. Olay tarihleri ve yerleri belli olup da sayı tespiti yapılamayanlarla birlikte bu rakam 1 milyona ulaşmaktadır.

Türklerin 1.Dünya Savaşında Çanakkale’de ölüm kalım savaşı verdiği yıllarda Osmanlı vatandaşı "Sadık Teba" olarak bilinen Ermeniler, 7 Nisan 1915'den itibaren Van, Bitlis, Muş ve Çatak'ta ilk etapta  6 bin Müslüman Türkü katletmişlerdir. Bu bilgiler Fransız arşivlerinde yazılıdır. Van'dan 80 bin Müslüman kaçmış, kalan 20 bin Müslüman vahşice öldürülmüştür. Bu bilgiler ise Rus belgelerinde kayıtlıdır.

Akla hayale sığmayacak işkenceler, tecavüzler yaşanmıştır. Yakın çevredeki 7 köyden kaçarak Zeve’ye sığınan yaklaşık 2 bin 500 Türkün kısa bir direnmenin ardından kadın-erkek, genç-yaşlı-çocuk demeden acımasızca katledilmesi bölgede yaşanan acı olaylardan sadece biridir.  Ermeni çeteleri tarafından Akdamar Kilisesi'ne götürülürken zorla bindirildikleri kayıklardan iffetlerini korumak için atlayarak hayatlarına son veren 50 kızın gözyaşlarını ise hala saklar Van Gölü…

1918 yılında Rusların bölgeden çekilmesi sırasında Kars da diğer birçok merkez gibi Ermeni çetelerinin saldırısına uğramıştır. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma köyünde 1918 yılında Ermeni Taşnak çeteleri tarafından katledilen 183 Türk bir toplu mezara sığdırılır. Kars’ın yaklaşık 28 km. doğusunda Türkiye-Rusya sınırındaki Ani Ören yeri yakınında yer alan Subatan köyünde kazısı yapılan bir başka toplu mezar soykırım sonuçlarını gösteren bir başka belgedir. Burada bulunan üç ayrı mezar yerinde 350'nin üzerinde şehidin gömülü olduğu arşiv belgeleri ve tanık ifadeleriyle belirlenmiştir.

1.Dünya Savaşı sırasında hatta sonrasında doğu ve güney doğu Anadolu’da Ermeni terörünün yaşanmadığı yer yokturBayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Adana, Kozan’da içinde insanlarıyla yakılan camiler, fırınlar, çarşılar, konaklar, evler, su kuyuları 1915-1920 tarihleri arasında bölgede yaşayan Ermenilerin Türklere karşı uyguladığı bu insanlık dışı saldırıların, vahşetin, zalimliğin, işkencelerin, tecavüzlerin izlerini taşıyan tarihi gerçeklerin ve yaşanmışlığın tanıklarıdır.

Bu acı olayların sonunda Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandıkları zaferlerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak, çağdaş dünyada varlığını devam ettirmeyi başarmıştır. Türk Vatanında emelleri olan emperyalist devletler ise, ulaşamadıkları amaçları uğruna Ermeni Terörünü "Asala Terör Örgütü" aracılığı ile yakın zamana kadar beslemiş ve desteklemişlerdir. Bu terör eylemlerinde; 1973-1985 yılları arasında ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia/ Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu) tarafından 42 Türk Diplomat hayatını kaybetmiştir...

Ermenilerin Türkleri yok etmek üzere gerçekleştirdiği korkunç bir katliam da 1992 yılında 25 Şubatın 26 Şubata bağlandığı gece Azerbaycan toprağı Karabağ'da, Hocalı'da yaşanmıştır. Ermeniler 20.Yüzyılın başında Anadolu'da yaşattıklarını aynı yüzyılın sonlarında Karabağ’da yeniden tekrarlamışlardır. Yine Rusların desteğini alan Ermeniler, yine Rusların terk ettiği topraklarda savunmasız halka acımasızca saldırmıştır. Hocalı Katliamı aslında tam anlamıyla "Hocalı Soykırımı" bütün Türk Dünyası için sözün bittiği yer olmuştur...

Hocalı Soykırımının üzerinden 22 yıl geçti…

Dağlık Karabağ'da, Hocalı’da insanlığını kaybedenlerin insanlığı yok ettiği topraklarda artık hiçbir Türk yaşamamaktadır… Geride katliamın söndürdüğü ocaklar, yerini yurdunu terk ederek sığınmacı durumuna düşen 1 milyon Azerbaycan Türkü ve çekilen acılar, ayrılıklar, özlemler bırakarak...

Dünya ise Türklerin uğradığı soykırıma, yaşayamadıkları hayatlarına karşı sessizdir, seyretmeye ve susmaya devam etmektedir… Herkes uykudadır(!)... Herkes uyurken(!) katledilen Türkler yine herkes uyurken tarihi gerçeklere aykırı bir söylemle Ermeniler ve destekçileri tarafından sözde Ermeni Soykırımı suçlamalarının da hedefi olmuşlardır.

Ermenilerin Türk Milletine yaptığı soykırım ve katliamları hatırlatmak, Türk Milletine karşı sürdürülen sözde Ermeni Soykırımı iddiaları ile karalama politikalarına dur demek, Türk Milletine karşı yapılan haksızlıkları ve iftiraları göğüsleyen kesimlerin mücadelesine katkı sağlamak, bu mücadelede yalnız olmadıklarını hissettirmek, acıları paylaşmak ve farkındalık yaratarak geniş kitlelere bunu ulaştırabilmek amacı ile "Herkes Uyurken; Anadolu’dan Kafkasya’ya Ermeni Zulmü" başlığını taşıyan, Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisini planlamış bulunmaktayız.

İnsan olmanın erdemi ile insanların insanca yaşama hakkına saygılı tüm dünya sanatçılarını ve tasarımcılarını bu uluslararası Afiş Yarışmasına katılmaya davet ediyoruz.

"Herkes Uyurken; Anadolu'dan Kafkasya'ya Ermeni Zulmü" 

Uluslararası Afiş Yarışma Şartnamesi

Yarışmanın Adı: “Herkes Uyurken; Anadolu’dan Kafkasya’ya Ermeni Zulmü” Uluslararası Afiş Yarışması

Amaç ve Kapsam

Bu yarışma, 1. Dünya Savaşı sürecinde ve sonrasında Ermenilerin Türk Milletine yaptığı soykırımlara ve katliamlarına duyarsız kalan dünyayı uyandırmak amacı ile gerçekleşmekte,  insan haklarına saygılı, insanca yaşama hakkını önemseyen tüm sanatçıların ve tasarımcıların katılımını beklemektedir.

Katılım

 • Yarışma, “tüm sanatçıların ve tasarımcıların” katılımına açıktır.
 • Yarışmada, amaç ve kapsam alanında belirtilen konuda yapılacak olan afiş çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
 • Eserlerde her türlü malzeme/teknik kullanımı serbesttir.
 • Eserlerin kısa kenarı 50 cm uzun kenarı 70 cm olmalıdır.
 • Ayrıca, Bir CD içerisinde katılımcıların kısa özgeçmişi ile eserlerin dijital fotoğrafı ya da dosyası (300 dpi çözünürlükte jpeg ya da tiff formatında) teslim edilmelidir.
 • Eserler sergilenmeye hazır şekilde teslim edilmelidir. (Dijital eserler için çıktıların fotoblok üzerine yapıştırılması ve asma aparatı eklenmesi, geleneksel teknikler için çerçeve önerilir.)
 • Eserlerde kullanılan slogan ve varsa açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce olarak birlikte ifade edilmesi gerekmektedir.
 • Ekte yer alan katılım formu sergilemeye hazır şekilde bulunan mutlaka eserlerin arkasına yapıştırılmalı, eserin ön yüzünde katılımcının ismi ya da imzası yer almamalıdır.
 • Yarışmaya katılan sanatçılar, eserlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Gazi Üniversitesi tarafından kullanılabileceğini taahhüt eder.

Yarışma Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi: 08.10.2014

Son Başvuru Tarihi: 05.01.2015

Değerlendirme: 15.01.2015

Sonuçların Açıklanması: 16.01.2015

Sergi: 26.02.2015

Sonuçlar, Gazi üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin resmi web sitesinden açıklanacaktır.

Eser Teslimi

 • Eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları ya da CD’ye kaydedilmiş (300 dpi çözünürlükte jpeg ya da tiff formatında) görüntüleri, teknik bilgileri ve özgeçmişi, en geç 05.01.2015 tarihi mesai bitimine kadar;

"Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  Gölbaşı Yerleşkesi/ Ankara-TÜRKİYE" adresine postalanacak veya istenen belgeleri sekretaryaya e-posta olarak gönderilecektir.

 • Yarışma sonucunda,seçici kurul değerlendirmesi sonucu sergilemeye değer bulunan eserler, 5 gün içerisinde katılımcı sanatçıların e-posta adreslerine gönderilecek e-postalar aracılığı ile duyurulacaktır.
 • Seçici kurul değerlendirmesi sonucu sergilemeye değer bulunan eserler, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesitarafından verilecek resmi bir yazı ile belgelenecektir.
 • Seçici kurul değerlendirmesi sonucu sergilemeye değer bulunan eserler, en geç 20.02.2015tarihinekadar elden veya kargo ile teslim edilecektir.
 • Ek’teki FORM’un Türkçe ve İngilizce olarak doldurulması ve eserlerin arkasına iliştirilmesi/yapıştırılması gerekmektedir.

Yarışma Ödülü

Yarışma sonucunda dereceye giren eserlerin sahipleri, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü’de açılacak olan sergi için orada misafir edileceklerdir.

Yarışmaya Katılan Eserlerin Sergilenmesi

Yarışma sonucunda sergilemeye değer bulunan eserler, 26.02.2015 tarihinde, Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır. Daha sonra ise;Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin uygun gördüğü sergileme alanlarında sergilenebilecektir.

Diğer

 • Yarışmaya katılan ve eserleri sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılan ve sergilemeye değer bulunan tüm eserler, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin ve Gazi Üniversitesi’nin gerekli gördüğü her yerde, eser sahibinin adının kullanılması şartıyla haklarını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince sergiye gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’neve Gazi Üniversitesi’neizin verdiğini kabul eder.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Düzenleme Kurulu kararları geçerlidir.

  

DÜZENLEME KURULU

 

Faig BAĞIROV, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi

 

Prof. Dr. Alev ÇAKMAKOĞLU KURU, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı.

 

Doç.Dr. Fulya BAYRAKTAR,Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

Yrd. Doç.Şansal Erdinç,Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

Yrd.Doç. Dr. Bülent Salderay,Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Öğr. Gör. Ali HERİSÇİ,Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 

SEÇİCİ KURUL

Ord. Prof. Dr. Arif AZİZ, Devlet Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Dekanı, AZERBAYCAN

Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı-KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ, Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Dekanı- KIRGIZİSTAN

Prof.Seifolla BODİKOV,  Karaganda Buketov Devlet Üniversitesi Dekanı, KAZAKİSTAN

Prof.Rustam KHUDAYBERGANOV, Kamolitdin Behzoda Ressamlık ve Tasarım Üniversitesi, ÖZBEKİSTAN

Prof.Sabit MAGAVİN, Karaganda Buketov Devlet Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Prof.Sevil SÜLEYMANOVA,  Devlet Ressamlık Akademisi Dekanı,AZERBAYCAN

Prof.Dr. Adnan TEPECİK, Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı –TÜRKİYE

Prof.Dr. Kuandyk YERALİN, Ahmet Yesevi Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Doç. Dr. Alisher ALİKULOV, Kamolitdin Behzoda Ressamlık ve Tasarım Üniversitesi Dekanı, ÖZBEKİSTAN

Doç.Çiğdem DEMİR, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı-TÜRKİYE

Doç. Dr. Suıutbek TOROBEKOV, Kırgızistan Milli Resim AkademisiDekanı, KIRGIZİSTAN


SERGİ DÜZENLEME KURULU

Öğr. Gör.Dr. Naile ÇEVİK

Öğr.Gör. Umut DEMİREL

Araş.Gör. Ramazan CAN

Araş.Gör.Giray SELÇUK

 

GRAFİK TASARIM KURULU

Yrd.Doç.Dr. Dilek OĞUZOĞLU

Öğr.Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU

Araş.Gör. Zeynep PEHLİVAN

  

İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI

· Araş. Gör. Zaliha KAYAHAN, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü

· Araş. Gör. Özge ARSLAN, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü 

Adres: "Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,Gölbaşı Yerleşkesi/ Ankara-TÜRKİYE"

e-posta:[email protected]

Tel: (312) 425 21 96 (Dahili: 134/140)

Fax:(312) 425 34 10

 

UYARILAR

 • Yarışma sonucunda, sergilenmeye hazır şekilde gönderilmeyen eserler sergilenmeyecektir.
 • Kırılma ve/veya deforme olma riski olan eserlerin çok iyi paketlenerek, korumalı kutularda gönderilmesi istenecektir.
 • Eserlerin gönderilmesi esnasında postada oluşabilecek herhangi bir sorunda düzenleme kurulu hiçbir şekilde sorumluluk almayacaktır.
 • Kargo ile gönderilen eserlerin kargo ücretleri sanatçılara aittir.

 

Sanatçılardan, yukarıda belirtilen uyarılara riayet edilmesi, önemle rica edilmektedir.