SPORIUM (Health & Fitness Club)

Cavid Memmedli 17/10/2014

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Üyelerine SPORIUM (Health & Fitness Club)'da %15 indirim uygulanacaktır.FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLME VE UYGULAMA ESASLARI

           Madde 5. Bu protokolde belirtilen yükümlülükler ve diğer mevzuat çerçevesinde Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği üyelerinin SPORIUM (Health & Fitness Club)’dan yapacağı hizmet alımla-rında Net Fiyat üzerinden % 15 indirim uygun görülmüştür. Üyelik kimliği göstermek zorunludur.

 

YÜRÜRLÜK

           Madde 6. Protokol 20 / 10 / 2014 tarihinde bir (1) sayfa, iki (2) suret ve yedi (7) madde olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

ADRES: Bahçelievler Mahallesi, Civan Sokak, Sporium Fitness Club - Eskişehir - Tel: 0554 263 1300