Sayı - 5

Cavid Memmedli 08/04/2018

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Yayını / Ocak - Şubat - Mart 2018


EDİTÖR’DEN (Rza MAMMADOV)

Değerli Türklük, Çağdaşlık ve İslamiyet Yolcuları Dostlarımız!

2017 yılının Mart sayısı ile yayın hayatına başlayan dergimizin Mart 2018 sayısı olan beşinci sayısı ile yola devam etmekteyiz. İkinci yaşına giren dergimizin alakanıza mahzar olduğundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Dergimizin uzun ömürlü olması için yaptığınız katkılardan dolayı teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Varolun!

Her sayıda olduğu gibi, bu sayıda da dergimizi Azerbaycan'ın önemli günlerine ithaf ettik. Bu sayı Türk ve İslam dünyasının kanlı tarihi olan 26 Şubat 1992 “Hocalı Soykırımı” anısına yayınlanmıştır. 26 Şubat 1992, SSCB'nin 366 alayının desteği ile Ermeniler tarafından 63 çocuk, 106 kadın ve 70 yaşlı olmak üzere 613 kişinin Türk olduğu için acımasızca öldürüldüğü tarihtir. Bu olayın katliam değil soykırım adlandırılmasının nedeni, insanların milliyetine, ırkına dayalı olarak bilinçli bir şekilde vahşice katledilmesidir. Hocalı soykırımında, 8 aile tamamen öldürülmüştür. 25 çocuk her iki ebeveynini kaybetmiş, 130 çocuk ebeveynlerinden birini kaybetmiştir. 487 kişi yaralanmıştır. Bu yaralıların 76'ı çocuktur. 1275 kişi esir alınmış ve bugüne kadar 150 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair bir malumat elde edilememiştir. Tarih boyu kanlı günlere maruz kalan Azerbaycan'da karanfil, Azerbaycan'ın kara, kanlı çiçeği, ailelerin şehit edilen evlatlarının kanlarının üzerine döktükleri çiçektir. Nitekim Mammad Aslan “Ağla Karanfil Ağla” şiirinde Azerbaycanlıların duygularını kaleme almıştır; Sinələr güllə-güllə, Qan axır, dönür gülə. Qərənfillər ağlayır, Düşmənə gülə-gülə. Ağla, qərənfil, ağla!

Bu sayımızda, Belgin Aydın tarafından “Sevinçli Yıllar” isimli Hocalı Şehitleri için kaleme alınan yazı, birinci sayımızda da yer almıştı. Hocalı Soykırımını hafızlarda güçlendirmek, o tarihi ve olayı unutturmamak için tekrardan yer verilmesi önemlidir. Nitekim “Sevinçli Yıllar” insanların orada yaşadıkları olayları, şehitlerin gözüyle bizlere ulaştırmaya çalışmıştır. Kendimizi orada, o anda hissedeceğimiz gibi, yaşanan vahşetin acısını hissederek gözyaşlarımızı tutamayarak okuyacağız. İnanıyorum ki, savaş vahşetlerini, terör olaylarına karşı okuyucularda güçlü bir direniş ruhu oluşturacaktır.

Sevil İrevanlı tarafından kaleme alınan “Mehmet Sadık Aran” yazısı, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde milletvekili görevi almış tarihi şahsiyetin Azerbaycan için canla başla mücadelesini, vatan hasreti ile geçen ömrünü bizlere ulaştırmaya çalışmıştır. Okuyuculara Azerbaycan'ın tarihi ile alakalı önemli bilgiler sunacaktır.

Azerbaycan'ın dahi şair ve yazarı Almas (Elmas) Yıldırım'ın Azerbaycan'dan uzak geçen ömrü ve Azerbaycan için yaptığı çalışmaları tarihi bakış açısıyla “Vatan Hasreti ile Biten Ömür: Elmas Yıldırım” başlıklı yazısı ise Koşkar Abbas, her bir Azerbaycanlının tarihi ile alakalı bilmesi gereken konulardan birini ulaştırmaya çalışmıştır.

Kültürümüzün önemli bir parçası olan Bayatıların, Hesen Kerimzadeh'in “Azerbaycan Coğrafyasını Bayatıyla Anlamak” başlıklı yazısı ile önemini göstermektedir.

İster sözlü isterse de yazılı edebiyatımızın ayrılmaz parçası olan Bayatılar halkın kültürü, yaşadıkları olayların anlatım dilidir. “Milli Edebiyatımızda Varoluşçuluk Felsefesi” makalesi Rövşen Memmedov tarafından kaleme alınmıştır. Azerbaycan'ın Sovyetler birliği döneminde katliamlara maruz kaldığı yılların edebiyatını konu alan makale, 1960'lı yılların edebi yükselişi ve halkın aydınlanma çabalarını okurlarla buluşturmaktadır.

Şefa Veli'nin “Islak Mısralar” edebi dille kaleme aldığı yazısı şiir severlerin ruhunu okşayacaktır. Hemen ardından ise Agşin Yenisey'in “Ecinne” şiiri yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türk Dünyası ile ilişkilerin ilk ağızdan öğrenilmesi çok önemlidir. Türk devletlerinin milletleri bir olsa da her birinin bağımsız yönetimi vardır. Yöneticilerin gözüyle Türk Dünyasını öğrenmek isteyenler Belgin Aydın'ın “Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Türkiye-Azerbaycan-Türk Dünyası Üzerine Bir Söyleşi”ni okumaya davet ediyoruz.